formacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

formacja
1. «ugrupowanie polityczne»
2. «ludzie o podobnym typie wykształcenia i żyjący w tej samej epoce»
3. «zespół muzyczny»
4. «ekologicznie uwarunkowane zbiorowisko roślinne»
5. «według marksizmu: stopień w rozwoju społeczeństw»
6. «zespół skał powstałych w ciągu jednego okresu geologicznego»
7. «wyraz mający określoną budowę słowotwórczą»
8. «samodzielny oddział wojskowy»
9. «rodzaj broni»

• formacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego