formowanie

Słownik języka polskiego PWN*

formować
1. «nadawać czemuś określoną formę»
2. «o grupie ludzi: ustawiać się w pewnym porządku»
3. «wyrabiać w kimś określone cechy lub postawy»
4. «organizować coś, powoływać do życia»
formować się
1. «przybierać określoną formę»
2. «tworzyć się»
3. «o grupie ludzi: ustawiać się w pewnym porządku»
4. «nabierać określonych cech»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego