fragment

Wielki słownik ortograficzny PWN

fragment -n•tu, -n•cie; -n•tów (skrót: fragm.)

Słownik języka polskiego PWN

fragment
1. «wyodrębniona część jakiejś całości»
2. «niewielki utwór literacki o formie szkicowej, urywkowej, popularny w okresie romantyzmu»

• fragmencik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

fragment
18.09.2002
Które wyrażenie jest poprawne: fragment książki czy fragment z książki? Dziękuję za pomoc.
Posolić fragmenty wierszy
27.02.2020
Czy poprawnie gramatycznie jest napisany ten fragment wiersza:
Grafomani z niedoborem talentu!
Piszcie sobie codziennie do woli.
Czy dałoby się wierszy fragmentów
jako tako do smaku posolić?
Wątpliwość budzi wierszy fragmentów, które podobno poprawnie gramatycznie powinno być zapisane jako wierszy fragmenty.
Jak przytaczać krótkie fragmenty w języku obcym
9.04.2014
Szanowni Państwo!
Jak przytaczać (w tekście wspomnień) krótkie fragmenty poezji obcej, powiedzmy z przesłania do Fausta Goethego:
„…aus Dunst und Nebel…”
…aus Dunst und Nebel…
„…aus Dunst und Nebel…”

a także autentyczne słowa wypowiedziane w języku obcym, np. „W trakcie bicia powiedział jeden z siepaczy: «Er sieht zu intelligent aus»” – cudzysłów wystarczy czy dodatkowo kursywą?
Dziękuję
Hanna Bartoszewicz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Bramy Polskiej zamieniona została na dzwonnicę. Jedną ze ścian stanowi fragment d. muru obronnego. Nie opodal późnorenesansowy gmach d. szkoły ewangelickiej...
  • ... poniedziałek wystawie "Fotografia na czas".
    Każde z przedstawionych zdjęć, np.
    fragment zniszczonego muru, drzwi zamknięte na kłódkę, wypchaną wiatrem kieszeń zostało...
  • ... zakresie handlu, usług, służby zdrowia itd). Organy samorządu opracowałyby albo fragmenty projektu planu rozwoju, albo projekty konkretnych uchwał rad.
    Istotną sprawą...

Encyklopedia PWN

polimorfizm fragmentów restrykcyjnych, ang. restriction fragment length polymorphism,
występowanie w populacji osobników danego gatunku DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) różniącego się długością fragmentów odciętych enzymami restrykcyjnymi;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!