fragment

Wielki słownik ortograficzny PWN

fragment -n•tu, -n•cie; -n•tów (skrót: fragm.)

Słownik języka polskiego PWN

fragment
1. «wyodrębniona część jakiejś całości»
2. «niewielki utwór literacki o formie szkicowej, urywkowej, popularny w okresie romantyzmu»

• fragmencik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

fragment
18.09.2002
Które wyrażenie jest poprawne: fragment książki czy fragment z książki? Dziękuję za pomoc.
Jak przytaczać krótkie fragmenty w języku obcym
9.04.2014
Szanowni Państwo!
Jak przytaczać (w tekście wspomnień) krótkie fragmenty poezji obcej, powiedzmy z przesłania do Fausta Goethego:
„...aus Dunst und Nebel...”
...aus Dunst und Nebel...
„...aus Dunst und Nebel...”
a także autentyczne słowa wypowiedziane w języku obcym, np. „W trakcie bicia powiedział jeden z siepaczy: «Er sieht zu intelligent aus»” – cudzysłów wystarczy czy dodatkowo kursywą?
Dziękuję
Hanna Bartoszewicz
Oznaczanie skróceń
17.06.2016
Szanowni Państwo,
jak poprawnie należy zapisać skrót tytułu filmu, serialu, powieści itp.? Czy wystarczy tak: „M jak…” , „W pustyni...”, czy powinno się w ten sposób: „M jak(...)”, „W pustyni(...)”?
A jak w przypadku fragmentów treści utworów, np.: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy” – to fragment „Pana Tadeusza” czy też „(...)Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy(...)” – to fragment „Pana Tadeusza”?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Bramy Polskiej zamieniona została na dzwonnicę. Jedną ze ścian stanowi fragment d. muru obronnego. Nie opodal późnorenesansowy gmach d. szkoły ewangelickiej...
  • ... poniedziałek wystawie "Fotografia na czas".
    Każde z przedstawionych zdjęć, np.
    fragment zniszczonego muru, drzwi zamknięte na kłódkę, wypchaną wiatrem kieszeń zostało...
  • ... zakresie handlu, usług, służby zdrowia itd). Organy samorządu opracowałyby albo fragmenty projektu planu rozwoju, albo projekty konkretnych uchwał rad.
    Istotną sprawą...

Encyklopedia PWN

polimorfizm fragmentów restrykcyjnych, ang. restriction fragment length polymorphism,
występowanie w populacji osobników danego gatunku DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) różniącego się długością fragmentów odciętych enzymami restrykcyjnymi;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego