fraza intonacyjna

Słownik języka polskiego PWN*

fraza intonacyjna, poetycka «zamknięty człon rytmiczny w wierszu lub prozie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego