freelancer

Wielki słownik ortograficzny PWN

free•lan•cer -ra, -rze; -rzy, -rów

Słownik języka polskiego PWN

freelancer [wym. frilanser] «dziennikarz, fotoreporter itp. niezatrudniony na stałe w żadnej agencji ani redakcji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego