frezarka nakiełczarka

Wielki słownik ortograficzny PWN

frezar•ka nakieł•czar•ka frezar•ki nakieł•czar•ki, frezar•kę nakieł•czar•kę; frezarek nakieł•czarek

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego