fundusz ubezpieczeniowy

Słownik języka polskiego PWN

fundusz ubezpieczeniowy «środki materialne przeznaczone na wyrównywanie ujemnych skutków zdarzeń losowych»

Porady językowe

nazwy produktów
11.06.2003
Szanowna Redakcjo!
Czy nazwy produktów ubezpieczeniowych, jak np. ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym, należy pisać wielką literą tylko w przypadku pierwszego wyrazu? Czy wskazana zasada byłaby użyta także w przypadku umowy dodatkowej dotyczącej wypadku? Są to pełne nazwy produktów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na fundusz przyszłości (zajmowałby się finansowaniem projektów edukacyjnych o holokauście), fundusz ubezpieczeniowy (rekompensaty dla Żydów, którym Niemcy zawłaszczyli mienie i konta bankowe...
 • ... ZUS. Pozostała część ( 47 proc. ) składki jest dzielona pomiędzy inne fundusze ubezpieczeniowe w ramach ZUS:
  ( fundusz rentowy,
  ( fundusz chorobowy,
  ( fundusz wypadkowy.
  Dzięki...
 • ... w swojej ofercie taki produkt).

  Gospodarka finansowa firm ubezpieczeniowych i
  fundusze ubezpieczeniowe
  Polskie ustawodawstwo dotyczące ubezpieczeń, wzorowane na przepisach prawa krajów członkowskich...

Encyklopedia PWN

środki materialne przeznaczone na wyrównywanie ujemnych skutków zdarzeń losowych, zwłaszcza na pokrycie strat spowodowanych przez klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki, a także na zabezpieczenie materialne osób niezdolnych do pracy;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego