funkcjonariuszka

Wielki słownik ortograficzny PWN

funk•cjonariusz•ka -sz•ce, -sz•kę; -szek

Słownik języka polskiego PWN

funkcjonariusz «pracownik służb państwowych, m.in. policji i więziennictwa»
• funkcjonariuszka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego