góra

Wielki słownik ortograficzny PWN

Góra (miasto) Górze, Górę; przym.: górowski
góra (wzniesienie; skrót: g.) górze, górę: góra Ararat, góry Hindukusz; ale: Góry Świętokrzyskie, Babia Góra, Góra Kościuszki, Góra Świętej Anny, Góra Oliwna ,
Babia Góra Babiej Góry, Babią Górę, Babiej Górze; przym.: babiogórski
Barania Góra Baraniej Górze, Baranią Górę; przym.: baraniogórski
Biała Góra Białej Górze, Białą Górę
Góra Bał•drzychow•ska (wieś) Góry Bał•drzychow•skiej, Górę Bał•drzychow•ską, Górze Bał•drzychow•skiej
Góra Kalwaria (miasto) Górze Kalwarii, Górę Kalwarię; przym.: górskokalwaryjski
Góra Stołowa (gwiazdozbiór) Górze Stołowej, Górę Stołową
Góra Świętej Małgorzaty (miejscowość) Górze Świętej Małgorzaty, Górę Świętej Małgorzaty; przym.: górowski
Jasna Góra Jasnej Górze, Jasną Górę; przym.: jasnogórski
Jastrzębia Góra Jastrzębiej Górze, Jastrzębią Górę; przym.: jastrzębiogórski
Jelenia Góra Jeleniej Górze, Jelenią Górę; przym.: jeleniogórski
Kamien•na Góra Kamien•nej Górze, Kamien•ną Górę; przym.: kamiennogórski
Kobyla Góra Kobylej Góry, Kobylą Górę; przym.: kobylogórski
Lisia Góra Lisiej Górze, Lisią Górę
Łysa Góra Łysej Górze, Łysą Górę; przym.: łysogórski
Miedziana Góra Miedzianej Górze, Miedzianą Górę; przym.: miedzianogórski
Nowa Góra Nowej Góry, Nową Górę; przym.: nowogórski
Zielona Góra Zielonej Górze, Zieloną Górę; przym.: zielonogórski
Tar•now•skie Góry Tar•now•skich Gór; przym.: tarnogórski
Wiel•kie Góry Wodo•działowe Wiel•kich Gór Wodo•działowych, Wiel•kich Górach Wodo•działowych
z górą (z nadwyżką)
z góry (zawczasu)
Złote Góry (pasmo w Sudetach) Złotych Gór, ale: obiecywać złote góry (fraz.)

Słownik języka polskiego PWN

góra I
1. «wyniosłość skorupy ziemskiej»
2. «część położona wyżej niż inne»
3. «najwyższa część czegoś»
4. «wielka ilość czegoś»
5. «władza, zwierzchność; też: ludzie znajdujący się u władzy»
6. «strych»
7. środ. «wysokie tony głosu śpiewaka»
góra II «najwyżej, maksimum»
góra lodowa «ogromna bryła lodu lodowcowego unoszona przez fale morskie»
górą
1. «na pewnej wysokości»
2. «wykrzyknienie stwierdzające osiągnięcie przez kogoś przewagi lub zwycięstwa»
góry «obszar pokryty górami»
• górski
góry fałdowe «góry powstałe przez sfałdowanie i wypiętrzenie nagromadzonych w geosynklinach osadów»
góry łańcuchowe «góry złożone z szeregu łańcuchów górskich»
góry stare «góry o niewielkich wysokościach i łagodnych formach grzbietowych»
góry stołowe «góry o płaskich wierzchołkach i stromych stokach»
góry zrębowe «góry utworzone w wyniku przemieszczenia względem siebie dużych bloków tektonicznych»
łańcuch gór, łańcuch górski «szereg wydłużonych pasm górskich wraz z rozdzielającymi je kotlinami»
ręce do góry «komenda wzywająca do poddania się»
z góry «o płatnościach: dokonywane przed otrzymaniem towaru lub przed wykonaniem pracy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Góra Kalwaria jednak osobno
10.10.2014
Dlaczego nazwę miasta Góra Kalwaria pisze się tak, jak się pisze? Mamy tu dwa człony rzeczownikowe. Pierwszy z tych członów nie należy do trójki wyjątków, która zezwala na pisownię bez dywizu, to jest: Kolonia, Osada, Osiedle. Czyli chyba powinno być Góra-Kalwaria. A jednak słownik, bynajmniej nie jakiś stary, twierdzi inaczej.
góra Chołatczachl
30.10.2017
Jaki rodzaj gramatyczny ma w języku polskim nazwa góry Chołatczachl i jak należy ją odmieniać?
Ortografia: góra Nart, góra Kamień, góra Szczob
7.02.2017
Szanowni Państwo,
zasada pisowni dwuczłonowych nazw geograficznych mówi, że jeśli drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, pierwszy człon piszemy małą literą, np. góra Giewont. Słowo góra występuje jednak również w nazwach niewielkich wzniesień i pisownia małą literą mogłaby błędnie sugerować, że są to góry. Na mapach można spotkać pisownię wielką literą, np. Góra Nart, Góra Kamienica, Góra Szczob (są to wzgórza na Roztoczu). Czy jest ona poprawna?

Ciekawostki

Mówimy „Góra urodziła mysz”, gdy czyjeś wysiłki przyniosły niewspółmiernie mały rezultat.
Mówimy „Wiara góry przenosi”, mając na myśli to, że wszystko można osiągnąć, jeśli się tylko uwierzy, że jest to możliwe.
Mówimy „Przykład idzie z góry”, mając na myśli to, że ludzie w swoim nagannym postępowaniu naśladują tych, którzy stoją od nich wyżej w hierarchii.
Mówimy „Wiara góry przenosi” lub „Wiara czyni cuda”, mając na myśli to, że wszystko można osiągnąć, jeśli się tylko uwierzy, że jest to możliwe.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... osobliwość - pięć pochylni w powiecie pasłęckim, "gdzie statki pływają po górach" - pojawiło się po raz pierwszy w 1934 r. w postaci...
 • ... o mało nie zleciał ze stołka.
  - Cały smród leci do
  góry - powiedział z urazą.
  - Zamknij tę szafkę i zejdź stamtąd! - zdenerwowała...
 • ... dziecko, ale prywatnie zawsze znajdzie się miejsce?

  Czytelnik z Zielonej
  Góry: - Projekt drogi szybkiego ruchu S3 wskazuje, że w województwie lubuskim...

Encyklopedia PWN

miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, w południowej części Wysoczyzny Leszczyńskiej, w pobliżu podmokłej doliny Śląskiego Rowu (dopływ Baryczy).
w. w woj. kujawsko-pomor., w pow. inowrocławskim (gmina Inowrocław), na Równinie Inowrocławskiej;
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Równiny Warszawskiej, na l., wysokim brzegu doliny Wisły.
wzgórze leżące ok. 1 km na wschód od wzgórza świątynnego w Jerozolimie, po drugiej stronie doliny Cedronu, o zboczach porośniętych drzewami oliwnymi;
góra o płaskim, rozległym wierzchołku i stromych stokach;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego