góra

Wielki słownik ortograficzny PWN

Góra (miasto) Górze, Górę; przym.: górowski
góra (wzniesienie; skrót: g.) górze, górę: góra Ararat, góry Hindukusz; ale: Góry Świętokrzyskie, Babia Góra, Góra Kościuszki, Góra Świętej Anny, Góra Oliwna ,
Babia Góra Babiej Góry, Babią Górę, Babiej Górze; przym.: babiogórski

Słownik języka polskiego PWN

góra I
1. «wyniosłość skorupy ziemskiej»
2. «część położona wyżej niż inne»
3. «najwyższa część czegoś»
4. «wielka ilość czegoś»
5. «władza, zwierzchność; też: ludzie znajdujący się u władzy»
6. «strych»
7. środ. «wysokie tony głosu śpiewaka»
góra II «najwyżej, maksimum»
góra lodowa «ogromna bryła lodu lodowcowego unoszona przez fale morskie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego