góry

Słownik języka polskiego PWN*

góry «obszar pokryty górami»
• górski
góry fałdowe «góry powstałe przez sfałdowanie i wypiętrzenie nagromadzonych w geosynklinach osadów»
góry łańcuchowe «góry złożone z szeregu łańcuchów górskich»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego