głębia

Słownik języka polskiego PWN*

głębia
1. «głębokie miejsce w jakimś zbiorniku wodnym»
2. «duża odlegość od powierzchni czegoś do dna, od brzegu, początku do końca czegoś; też: miejsce znacznie oddalone od brzegu, początku czegoś»
3. «niepowierzchowny stosunek do czegoś; też: bogactwo treści, myśli»
4. «duże zaawansowanie jakiegoś procesu, zjawiska»
5. «duże nasycenie, intensywność koloru»
głębia ostrości «przedział odległości obejmujący obiekty odwzorowywane ostro na obrazie fotograficznym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego