głos

Wielki słownik ortograficzny PWN*

głos -su, -sie; -sów (skrót: gł.): Głos Ameryki
na głos (głośno)

Słownik języka polskiego PWN*

głos
1. «dźwięk wydawany przez istoty żyjące; też: każdy bodziec zewnętrzny oddziałujący na zmysł słuchu»
2. «zdolność mówienia»
3. «nakaz wewnętrzny»
4. «głos ludzki traktowany jako instrument»
5. «partia jednego wykonawcy w utworze zespołowym; też: nuty tej partii»
6. «w utworze wielogłosowym: szereg dźwięków tworzących jedną linię melodyczną; też: grupa w chórze śpiewająca tę partię»
7. «rejestr w organach»
8. «prawo przemawiania lub możność wypowiedzi; też: przemówienie, wypowiedź»
9. «decyzja wyrażona przez głosowanie za pomocą umownych znaków; też: kartka, gałka wyrażająca tę decyzję»
10. «zdanie, sąd, opinia»

• głosowy • głosowo • głosik
głos za, głos przeciw «indywidualna decyzja głosującego świadcząca o jego poparciu lub braku poparcia dla kandydata, wniosku, uchwały itp.»
głos koloraturowy muz. «głos nadający się do wykonania koloratury»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego