głos

Wielki słownik ortograficzny PWN

głos -su, -sie; -sów (skrót: gł.): Głos Ameryki
na głos (głośno)

Słownik języka polskiego PWN

głos
1. «dźwięk wydawany przez istoty żyjące; też: każdy bodziec zewnętrzny oddziałujący na zmysł słuchu»
2. «zdolność mówienia»
3. «nakaz wewnętrzny»
4. «głos ludzki traktowany jako instrument»
5. «partia jednego wykonawcy w utworze zespołowym; też: nuty tej partii»
6. «w utworze wielogłosowym: szereg dźwięków tworzących jedną linię melodyczną; też: grupa w chórze śpiewająca tę partię»
7. «rejestr w organach»
8. «prawo przemawiania lub możność wypowiedzi; też: przemówienie, wypowiedź»
9. «decyzja wyrażona przez głosowanie za pomocą umownych znaków; też: kartka, gałka wyrażająca tę decyzję»
10. «zdanie, sąd, opinia»

• głosowy • głosowo • głosik
głos za, głos przeciw «indywidualna decyzja głosującego świadcząca o jego poparciu lub braku poparcia dla kandydata, wniosku, uchwały itp.»
głos koloraturowy muz. «głos nadający się do wykonania koloratury»
głos nosowy «głos człowieka mówiącego przez nos lub podobny do takiego głosu»
głos piersiowy «głos niski, głęboki»
głos wstrzymujący się «w głosowaniu: decyzja niebędąca ani głosem za, ani głosem przeciw»
postawić (komuś) głos «ukształtować głos śpiewaka, aktora przez odpowiednie ćwiczenia, które nadają mu właściwe brzmienie»
impostacja głosu
1. «prawidłowe ustawienie głosu śpiewaka, aktora»
2. «w nauce śpiewu: usprawnianie funkcji narządów uczestniczących w emisji głosu»
skala głosu «zakres dźwięków, którymi rozporządza wokalista lub instrument»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Głos dla Życia
13.02.2008
Szanowni Państwo!
Pracuję w Fundacji GŁOS DLA ŻYCIA. Jedną z form działalności fundacji jest wydawanie dwumiesięcznika GŁOS DLA ŻYCIA. I tu zaczynają się kłopoty! Jak pisać poszczególne wyrazy: Fundacja „Głos dla życia”, Głos dla Życia czy Głos Dla Życia? Fundacja czy fundacja? Dwumiesięcznik Głos dla Życia czy Głos Dla Życia?
Dziękuję i pozdrawiam!
głos wołającego na puszczy
8.01.2007
Która wersja związku frazeologicznego jest poprawna: głos wołającego na pustyni czy głos wołającego na puszczy?
głos autorytetu
3.11.2014
Jakie są argumenty za tym, że w kształtowaniu norm językowych głos autorytetu jest istotny?

Ciekawostki

Mówimy „Dzieci i ryby głosu nie mają”, mając na myśli to, że dzieci obecne przy rozmowie dorosłych nie powinny się odzywać.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... OCENA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW HYDROLOGICZNYCH (GŁOS W DYSKUSJI)
    Marianna Haładyj-Waszak
    Ośrodek Gromadzenia i Udostępniania Danych...
  • ... Stanów Zjednoczonych są powszechne, ale nie są bezpośrednie. Wyborcy swoim głosem popierają konkretnego polityka, który ubiega się o fotel prezydenta, ale...
  • ... 2,8%, a także o przegrupowaniach na prawicy. MRP zdobył głosy tych wyborców, którzy odeszli od SFIO wyrażając dezaprobatę dla jej...

Encyklopedia PWN

zespół dźwięków wydawanych przez człowieka i zwierzęta, z wykorzystaniem aparatu głosowego.
tygodnik społ., polit. i kult., wyd. 1886–1905 w Warszawie;
pismo polit.-kult., wyd. od 1977 w Warszawie;
miesięcznik wyd. w Warszawie, od 1977 poza cenzurą, od 1989 oficjalnie (od 1990 formalnie dwumiesięcznik, ukazywał się nieregularnie), zawieszony 1991
muz.:
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!