głupstwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

głup•stwo -stwie; głupstw

Słownik języka polskiego PWN

głupstwo
1. «powiedzenie niemające sensu»
2. «lekkomyślny postępek»
3. «sprawa, rzecz niezbyt ważna»
4. daw. «brak wiedzy lub bezmyślność»

• głupstewko

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego