gajowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

gajowy -wego, -wym; -wi, -wych

Słownik języka polskiego PWN

gaj «niewielki las lub grupa drzew dziko rosnących»
• gajowy
gajowy «pracownik nadleśnictwa chroniący przydzieloną mu część lasu przed szkodami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przecinek przed słowami: imieniem, nazwiskiem, rodem
24.02.2016
W Słowniku interpunkcyjnym J. Podracki podaje, że wyrażenia typu imieniem…, nazwiskiem…, rodem… oddziela się przecinkiem jako dopowiedzenia. Podaje przykłady:
Do miast przybył podróżny, rodem z Czech, W chacie mieszkał gajowy, imieniem Szczepan, Dowódcą został pułkownik, nazwiskiem Wołodyjowski.
O ile w pierwszym jestem skłonny widzieć dopowiedzenie, w pozostałych widzę raczej frazę, która w całości określa jedną osobę i której wolałbym nie rozdzielać przecinkiem.
Czytelnik
nieboszczyk objazdowy
4.08.2003
Szanowni Państwo!
Mam taki problem. W akcie zgonu członka rodziny spisanego w 1922 roku w południowej Wielkopolsce jest stwierdzenie: „...córka nieboszczyka objazdowego...”. Prosiłbym o wyjaśnienie, czy jest to nazwa pełnionej funkcji, czy nazwa zawodu i co było zadaniem nieboszczyka objazdowego. W posiadanych słownikach i encyklopediach nie znalazłem definicji tego pojęcia. Będę bardzo wdzięczny za wyjaśnienie.
Serdecznie pozdrawiam
K. Josiński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odrzekł obojętnie radca, ale pomyślał sobie, jaki to z tego gajowego chytry lis. Od razu się zorientował, w czym rzecz. Kiedy...
  • ... od miesięcy

    Komisarz Hieronim W., który dwie godziny po telefonie
    gajowego przybył z ekipą policyjną na miejsce znalezienia zwłok, od razu...
  • ... Cztery dni później, kiedy przeprowadzono sekcję zwłok, komisarz pomyślał o gajowym z uznaniem. Zwłoki chłopca znaleziono dzień po tym, jak został...

Encyklopedia PWN

pracownik terenowej służby leśnej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego