galeasa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

galeasa -leasie, -leasę; -leas a. galeas
galeas -sa, -sie; -sy, -sów a. galeasa

Słownik języka polskiego PWN*

galeas
1. «statek wiosłowo-żaglowy, używany do XVIII w. jako okręt wojenny»
2. «niewielki przybrzeżny żaglowiec towarowy używany w XIX–XX w.»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego