galery

Wielki słownik ortograficzny PWN

galery (kara) -er
galera (żaglowiec) -erze, -erę; -er

Słownik języka polskiego PWN

galery «wymierzana dawniej kara polegająca na ciężkiej pracy przy wiosłowaniu na galerze»
galera «dawny okręt wojenny lub statek handlowy o niskich burtach, z dwoma lub trzema żaglami, poruszany jednak głównie wiosłami»
• galerowy
galera jednorzędowa «galera o jednym rzędzie wioseł przy każdej burcie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

O zapisie art. branding
14.03.2019
Szanowni Państwo,
Igor Gałązkiewicz w swojej książce Art branding pisze o głębokiej relacji między sztuką a marketingiem. Prócz wspomnianego wyżej tytułu nie znalazłem innego zapisu pojęcia art branding. Jaki zapis wyraziłby optymalnie istotę działań marketingowych uwzględniających komponent artystyczny (związany ze sztuką), ale na równoprawnym poziomie? Czy postawienie łącznika (art-branding) jest w tym wypadku przesadą?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Z pozdrowieniami
Janusz Heller
Czy odmieniać tybet, teba, czati, erpatre, tesem, tessarakonteres?
19.09.2019
Szanowni Państwo,
czy odmiana słów lub jej brak w poniższym zdaniu jest prawidłowa?
W pierwszej tebet (1) umieszczono mumię czati (2), a do następnej teba (1) włożono truchło erpatra (3), pięć zmumifikowanych tesem (4) oraz miniatury dwóch tessarakonteres (5).

Z poważaniem
Witold Milczarek

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z Rotmistrzem i Więźniem: Więzień poświadcza, "że greckiego wojska / Tysiąc galer na kotwiach pogotowiu stoi". Wojna jest więc nieunikniona.
    Następstwu epeisodiów...
  • ... to realizujemy kontrakt" i zatwierdził protokół. Podobną opinię wyraził dyr. Galera, który zakomunikował, że prace komisji uważa za zakończone i nie...
  • ... co po wielu latach wychodzą, cóż nam inszego, tylko o galerach i morzu, o kajdanach i sucharach prawić". Jest w tej...

Encyklopedia PWN

w dawnym prawie karnym rodzaj kary,
galera
[wł.],
dawny okręt wojenny (czasem handlowy);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego