galop

Wielki słownik ortograficzny PWN

galop (taniec) -pa, B.= D., -pie; -pów
galop (bieg konia) -pu, B.= M., -pie

Słownik języka polskiego PWN

galop
1. «szybki bieg niektórych zwierząt czworonożnych, w którym są chwile jednoczesnego oderwania wszystkich czterech nóg od ziemi»
2. pot. «szybki bieg człowieka»
3. «szybki, skoczny taniec rozpowszechniony w XIX w.; też: muzyka do tego tańca»

• galopowy
galopem pot. «bardzo prędko»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

w czambuł
25.05.2007
Szanowni Eksperci,
skąd wziął się zwrot potępiać w czambuł i czym jest ów czambuł?
Pozdrawiam
Joanna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zaczadziała dymem, z nadpalonymi brwiami, rzęsami i włosami, wyczerpana fizycznie galopem po zagajnikach i rozpaczliwie śpiąca. Karczemna awantura wisiała nad nią...
  • ... do Hamburga w sprawie przysłania ofert na nowe kotwice. W galopie wyrzucanych słów kapitan nie zapomniał wtrącić pytania po polsku:
    - KochAAAny...
  • ... namiastką podróży do dalekich krajów, czego zazdrościł Stachurze. "Urodzeni w galopie" - to tytuł jednego z utworów Milczewskiego, bardzo trafnie opisujący "nadwrażliwców...

Encyklopedia PWN

galop
[fr.],
zootechn. rodzaj 3-taktowego chodu, w którym koń porusza się susami (skokami);
muz. taniec towarzyski,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego