galopem

Wielki słownik ortograficzny PWN*

galop (taniec) -pa, B.= D., -pie; -pów
galop (bieg konia) -pu, B.= M., -pie

Słownik języka polskiego PWN*

galopem pot. «bardzo prędko»
galop
1. «szybki bieg niektórych zwierząt czworonożnych, w którym są chwile jednoczesnego oderwania wszystkich czterech nóg od ziemi»
2. pot. «szybki bieg człowieka»
3. «szybki, skoczny taniec rozpowszechniony w XIX w.; też: muzyka do tego tańca»

• galopowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego