gangsta rap

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gang•sta rap gang•sta rapu, o gang•sta rapie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego