garbusek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gar•busek -s•ka, -s•kiem; te -s•ki, -s•ków
gar•bus•ka -s•ce, -s•kę; -sek

Słownik języka polskiego PWN*

garbus
1. pot. «garbaty mężczyzna»
2. pot. «jeden z modeli samochodu marki Volkswagen»

• garbusek • garbuska

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego