gardłowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

gardłowy
1. «o dźwięku: chrapliwy lub niski»
2. «dotyczący gardła – części ciała»
3. «trudny, zagrożony niepowodzeniem»
4. daw. «zagrożony karą śmierci»

• gardłowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... fałdów bądź uwypukleń błony śluzowej. Do migdałków płytkowych należą migdałki gardłowe wszystkich zwierząt domowych i człowieka, migdałki trąbkowe przeżuwaczy oraz migdałki...
  • ... muszkiety, ustawiają się w ordynki i ruszają ku wsiom. Słyszał gardłowe komendy i śpiewki żołnierskie.
    Naprzód, rajtarzy
    króla Gustawa!
    Kędy przejdziemy...
  • ... głosu Soni, i wydawało mi się, że go słyszę, niski, gardłowy, nazwałem go w myślach: stepowym, bo Sonia była Ukrainką, wywiezioną...

Encyklopedia PWN

dodatkowy „trzeci” migdałek, położony na tylnej ściance nosogardzieli;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego