gardzielowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

gardziel
1. «gardło zwierząt»
2. zob. gardło w zn. 2.
3. «część wielkiego pieca z otworem, przez który piec się napełnia»
4. «element gaźnika, w którym następuje rozpylenie paliwa przez rozpylacz»

• gardzielowy
gaz wielkopiecowy, gardzielowy «gaz otrzymywany jako produkt uboczny podczas wytapiania surówki w wielkim piecu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego