gary

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gary: Romain Gary, Romain Gary’ego, o Romain Garym
gar gara, garze; garów
Żylis-Gara: Teresa Żylis-Gara, Żylis-Garze, Żylis-Garę

Słownik języka polskiego PWN*

gary pogard. «prace domowe, zwłaszcza gotowanie posiłków»
gar
1. pot. «duży garnek; też: zawartość takiego naczynia»
2. «część wielkiego pieca hutniczego, w której gromadzi się roztopiona surówka»
gara I
1. «lina umocowana przy końcu rei, służąca do obracania rei w płaszczyźnie poziomej»
2. «bieg statku, gdy wiatr dmie z boku w żagle»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego