gazeta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gazeta -ecie, -etę; -et (skrót: gaz.): gazeta codzienna, ale: Gazeta Wyborcza

Słownik języka polskiego PWN*

gazeta «pismo codzienne; też: egzemplarz takiego pisma»
• gazetowy
gazeta gadzinowa «gazeta będąca na usługach okupanta lub władzy totalitarnej»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego