gdy��

Słownik języka polskiego PWN*

gdy I
1. «zaimek wprowadzający zdanie podrzędne, które określa czas odbywania się tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym, np. Ściemniało się już, gdy wracali., lub okoliczności, w jakich to zachodzi, np. Gdy wracali ze spaceru, zaczął padać deszcz.»
2. «zaimek wprowadzający zdanie podrzędne, rozwijające składnik zdania nadrzędnego nazywający punkt lub odcinek czasu, np. Pół roku minęło od chwili, gdy wyjechała.»
gdy II «spójnik rozpoczynający zdanie oznaczające warunek, np. Otrzyma dyplom, gdy zda egzamin.»
podczas gdy (kiedy)
1. «spójnik komunikujący, że dane zdarzenie miało miejsce w tym samym czasie co inne»
2. «spójnik przeciwstawiający treści komunikowane za pomocą połączonych zdań»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego