gdzie

Słownik języka polskiego PWN

gdzie I
1. «zaimek zastępujący określenie miejsca, w którym coś się dzieje lub znajduje, kierunku lub trasy ruchu, w zdaniach pytajnych, np. Gdzie byłeś rano?, lub w zdaniach podrzędnych będących rozwiniętym określeniem miejsca, np. Kryli się, gdzie kto mógł.»
2. «zaimek reprezentujący dowolne miejsce, do którego odnosi przedstawiona charakterystyka, np. Byle gdzie robili przerwy w podróży.»
gdzie II «partykuła wzmacniająca, uwydatniająca kontrast, nierealność lub niemożliwość czegoś, np. Gdzie mnie staremu do tańca.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego