gen.

Wielki słownik ortograficzny PWN

Gen. (= genetiwus, genetivus) a. G.
gen (biol.) -nu, -nie; -nów
gen. (= generał): gen. bryg. (generał brygady), gen. dyw. (generał dywizji), gen. broni (generał broni)

Słownik języka polskiego PWN

gen «odcinek DNA będący jednostką dziedziczenia, decydujący o przekazywaniu poszczególnych cech organizmu zwierzęcego i roślinnego»
• genowy
-gen «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających związki chemiczne, części tkanek itp. mające zdolność wywoływania lub tworzenia czegoś»
gen letalny «gen powodujący zamieranie gamet lub śmierć organizmu wskutek zaburzeń rozwojowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

gen

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego