gen.

Wielki słownik ortograficzny PWN

Gen. (= genetiwus, genetivus) a. G.
gen (biol.) -nu, -nie; -nów
gen. (= generał): gen. bryg. (generał brygady), gen. dyw. (generał dywizji), gen. broni (generał broni)
genom -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

gen «odcinek DNA będący jednostką dziedziczenia, decydujący o przekazywaniu poszczególnych cech organizmu zwierzęcego i roślinnego»
• genowy
-gen «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających związki chemiczne, części tkanek itp. mające zdolność wywoływania lub tworzenia czegoś»
gen letalny «gen powodujący zamieranie gamet lub śmierć organizmu wskutek zaburzeń rozwojowych»
genom «kompletny zespół czynników dziedziczenia zawarty w zredukowanej liczbie chromosomów osobnika»
bank genów «nasiona roślin przechowywane w warunkach umożliwiających ich użycie do celów hodowlanych nawet po kilkudziesięciu latach»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

gen

Porady językowe

ul. gen. Sikorskiego czy ul. Gen. Sikorskiego?
7.03.2003
1. Jak jest poprawnie: ul. gen. Sikorskiego czy ul. Gen. Sikorskiego?
2. Czy przy nazwach instytucji, np. Instytut Admirała Kawki, nazwy stopni piszemy z wielkiej litery?
3. Czy wielką literą piszemy takie wyrażenia, jak: dowództwo floty, Sztab Wojskowy?
4. Panie Poruczniku czy panie poruczniku w tekście dialogowym?
Pozdrawiam
A. Lajkowska
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego
4.12.2007
Dzień dobry!
Który z zapisów nazwy ulicy jest poprawny? – ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego czy ul. gen. Stefana Grota‑Roweckiego? Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Małgorzata
pełen i pełny
21.10.2014
Jak wiadomo, formy pełen można użyć jako przydawki, pod warunkiem że jest rozwinięta (obraz pełen życia i radości). Czy poprawne byłoby postawienie takiej przydawki w prepozycji, np. w wyrażeniu pełen życia i radości obraz pt. XXX z roku 1986? A może lepiej posłużyć się tutaj formą pełny?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... osób, toczyła się przede wszystkim wokół problematyki poruszonej w referatach gen. dra I. Bluma i mjra W. Szoty. M. in. doc...
  • ... powodującego rozmiękczanie owoców. W tym celu opracowano antygen blokujący naturalny gen.
    Okrągły, błyszczący i jędrny przez cały rok "MacGregor" zapoczątkował produkcję...
  • ... amerykańskimi liniami obronnymi. Wspomniany już dowódca sił amerykańskich rejonu Pacyfiku gen. Douglas MacArthur powiedział wiosną 1949 r.: "...nasza linia obronna biegnie...

Encyklopedia PWN

gen
[gr. génos ‘ród’, ‘pochodzenie’, ‘gatunek’],
fragment DNA (lub u niektórych wirusów RNA) kodujący określone białko lub RNA.
gen, którego aktywność można łatwo badać, wykorzystując np. metody histochemiczne, fluorymetryczne, służący w biologii molekularnej do oceny poziomu ekspresji kontrolowanego przez badaną sekwencję regulatorową (np. promotor) w różnych tkankach, stadiach rozwoju lub w odpowiedzi na różne czynniki;
genet. gen, którego efekt fenotypowy dotyczy jednocześnie wielu cech organizmu, które mogą wydawać się nie powiązane (tzw. efekt plejotropowy, plejotropia);
ośrodek badań hist., muzeum i placówka archiwalno-biblioteczna emigracji pol. w Wielkiej Brytanii;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego