gen

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gen. (= genetiwus, genetivus) a. G.
gen (biol.) -nu, -nie; -nów
gen. (= generał): gen. bryg. (generał brygady), gen. dyw. (generał dywizji), gen. broni (generał broni)

Słownik języka polskiego PWN*

gen «odcinek DNA będący jednostką dziedziczenia, decydujący o przekazywaniu poszczególnych cech organizmu zwierzęcego i roślinnego»
• genowy
-gen «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających związki chemiczne, części tkanek itp. mające zdolność wywoływania lub tworzenia czegoś»
gen letalny «gen powodujący zamieranie gamet lub śmierć organizmu wskutek zaburzeń rozwojowych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego