generał

Wielki słownik ortograficzny PWN

generał -ała, -ale; -ałowie, -ałów (skrót: gen.)
generał-guber•nator generała-guber•natora, generale-guber•natorze; generałowie-guber•natorzy, generałów-guber•natorów

Słownik języka polskiego PWN

generał
1. «oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika; też: oficer mający ten stopień»
2. «główny przełożony w niektórych zakonach»
3. «w dawnej Polsce: sejmik całej prowincji»
4. «w dawnej Polsce: urzędnik królewski sprawujący na obszarze powiatu administrację skarbową, policyjną i sądowniczą»

• generalski
generał brygady, generał dywizji, generał broni «kolejne stopnie generalskie w wojskach lądowych i lotniczych Wojska Polskiego»
generał-gubernator «w carskiej Rosji: administrator prowincji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Generał major
4.10.2017
Proszę o rozstrzygnięcie problemu natury ortograficznej, a mianowicie jak zapisywać określenia typu generał lejtnant, generał major, generał porucznik itp. – oddzielnie czy z dywizem?
generał pułkownik
14.11.2011
Czy w biogramach radzieckich bądź rosyjskich generałów, których stopień wojskowy jest dwuczłonowy, powinniśmy oba człony stopnia pisać rozdzielone myślnikiem (jak w oryginalnych dokumentach), czy też rozdzielone pauzą? Generał-pułkownik Kowalik czy generał pułkownik Kowalik?
Z poważaniem
A. B.
generał i gienerał
4.05.2014
Szanowni Państwo,
mój Dziadek, człowiek z Kresów, inaczej wymawiał literę G przy literowaniu skrótów, niż jest to dziś ogólnie przyjęte. Używał głoski ge zamiast gie. W ten sposób AGH wymawiał jako [ageha], GKS jako [gekas], a SGGW jako esgegewu. Ciekawi mnie, czy jest to jakiś archaizm lub regionalizm, a może po prostu prywatna (błędna?) maniera.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Bartłomiej

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wydźwięk propagandowy. Opinia ta drażniła wielu Polaków, ale myślę że generał miał rację.
    Giedroyć: Naturalnie, i stąd widzę bardzo ważną rolę...
  • ... obrońcy, twierdząc, iż może ono naruszyć ich prawo do obrony. Generał Wojciech Jaruzelski, po raz kolejny oskarżając prokuraturę o stronniczość i...
  • ... złapał nas za gardło!
    - Re Duin był do przewidzenia - mruknął
    Generał, spoglądając na przeciwległą ścianę, po której kartograficznym fresku para niewidzialnych...

Encyklopedia PWN

generał
[łac. generalis ‘ogólny’, ‘powszechny’],
oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika;
w Rosji 1775–1917 administrator prowincji, bezpośrednio podległy carowi;
naczelnik policji miejskiej w Rosji carskiej, → policmajster.
1863–67 w Królestwie Polskim urzędnik sprawujący funkcje zarządu policyjno-wojskowego;
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego ziem ruskich.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego