generał

Wielki słownik ortograficzny PWN

generał -ała, -ale; -ałowie, -ałów (skrót: gen.)
generał-guber•nator generała-guber•natora, generale-guber•natorze; generałowie-guber•natorzy, generałów-guber•natorów

Słownik języka polskiego PWN

generał
1. «oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika; też: oficer mający ten stopień»
2. «główny przełożony w niektórych zakonach»
3. «w dawnej Polsce: sejmik całej prowincji»
4. «w dawnej Polsce: urzędnik królewski sprawujący na obszarze powiatu administrację skarbową, policyjną i sądowniczą»

• generalski
generał brygady, generał dywizji, generał broni «kolejne stopnie generalskie w wojskach lądowych i lotniczych Wojska Polskiego»
generał-gubernator «w carskiej Rosji: administrator prowincji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Generał major
4.10.2017
Proszę o rozstrzygnięcie problemu natury ortograficznej, a mianowicie jak zapisywać określenia typu generał lejtnant, generał major, generał porucznik itp. – oddzielnie czy z dywizem?
generał pułkownik
14.11.2011
Czy w biogramach radzieckich bądź rosyjskich generałów, których stopień wojskowy jest dwuczłonowy, powinniśmy oba człony stopnia pisać rozdzielone myślnikiem (jak w oryginalnych dokumentach), czy też rozdzielone pauzą? Generał-pułkownik Kowalik czy generał pułkownik Kowalik?
Z poważaniem
A. B.
generał i gienerał
4.05.2014
Szanowni Państwo,
mój Dziadek, człowiek z Kresów, inaczej wymawiał literę G przy literowaniu skrótów, niż jest to dziś ogólnie przyjęte. Używał głoski ge zamiast gie. W ten sposób AGH wymawiał jako [ageha], GKS jako [gekas], a SGGW jako esgegewu. Ciekawi mnie, czy jest to jakiś archaizm lub regionalizm, a może po prostu prywatna (błędna?) maniera.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Bartłomiej

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wydźwięk propagandowy. Opinia ta drażniła wielu Polaków, ale myślę że generał miał rację.
    Giedroyć: Naturalnie, i stąd widzę bardzo ważną rolę...
  • ... obrońcy, twierdząc, iż może ono naruszyć ich prawo do obrony. Generał Wojciech Jaruzelski, po raz kolejny oskarżając prokuraturę o stronniczość i...
  • ... złapał nas za gardło!
    - Re Duin był do przewidzenia - mruknął
    Generał, spoglądając na przeciwległą ścianę, po której kartograficznym fresku para niewidzialnych...

Encyklopedia PWN

generał
[łac. generalis ‘ogólny’, ‘powszechny’],
oficerski stopień wojskowy, wyższy od pułkownika;
w Rosji 1775–1917 administrator prowincji, bezpośrednio podległy carowi;
naczelnik policji miejskiej w Rosji carskiej, → policmajster.
1863–67 w Królestwie Polskim urzędnik sprawujący funkcje zarządu policyjno-wojskowego;
w dawnej Polsce określenie starosty generalnego ziem ruskich.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!