generalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

General•na Guber•nia General•nej Guber•ni (skrót: GG) a. Generalne Gubernatorstwo
General•ne Guber•nator•stwo General•nym Guber•nator•stwie (skrót: GG) a. Generalna Gubernia
Stany General•ne (parlament w Holandii) Stanów General•nych

Słownik języka polskiego PWN

generalny
1. «ogólny, powszechny»
2. «zasadniczy, główny, podstawowy, naczelny»
prokurator generalny «organ państwowy stojący na czele prokuratury; też: zwierzchnik prokuratury»
superintendent generalny «zwierzchnik całego Kościoła protestanckiego w danym kraju»
sztab generalny, główny «centralny organ dowodzenia całością sił zbrojnych państwa»
wikariusz generalny «duchowny pomagający biskupowi w zarządzaniu diecezją»
koło generalne «w dawnej Polsce: zgromadzenie starszyzny wojennej zwołane przez hetmana»
konfederacja generalna «w dawnej Polsce: konfederacja, na czele której stał marszałek, obejmująca województwa Rzeczypospolitej»
próba generalna «ostateczna próba poprzedzająca właściwy występ, przedstawienie teatralne itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dyrektor generalna?
3.04.2002
Która forma jest poprawna w odniesieniu do kobiety: dyrektor generalna czy dyrektor generalny?
szef Sztabu Generalnego
8.05.2009
Witam!
Bardzo proszę o rozstrzygnięcie wątpliwości co do pisowni nazwy stanowiska: szef sztabu generalnego. W jednym tekście (z dziedziny wojskowości) zastosowano aż trzy możliwe warianty: szef sztabu generalnego, szef Sztabu Generalnego, Szef Sztabu Generalnego (dodam, że w książce cały czas mowa o konkretnej osobie, generale wojska Polskiego).
Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam!
Różne nazwy własne
5.06.2016
Prosiłbym o rozstrzygnięcie następujących kwestii:
 1. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Rad czy Radziecka?
 2. Rząd II na Wychodźstwie czy Uchodźstwie?
 3. Generalna Gubernia czy Generalne Gubernatorstwo?
 4. Czy dopełniacz od Dżamała (Jamala) to Dżamały (i Jamaly czy Jamali, skoro w wymowie jest [ł])?
 5. Jak zapisać dopełniacz od pseudonimu japońskiej wokalistki Lecca [wym. Lika]?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... artykułów (XXVI) polskiej Ordynacji z 1571 r. przewidywał powołanie funkcji generalnego profosa, który obok kapitana sprawował sądy na statku. Sprzeciwianie się...
 • ... którym obraduje zarząd RTS Widzew, czuć rewolucyjne wrzenie. Oto do generalnej zmiany obsady widowiska szykują się kibice, mający powyżej uszu tandetnego...
 • ... Polaków.

  O wysłaniu żołnierzy decyduje Rada Bezpieczeństwa ONZ, a sekretarz
  generalny Organizacji występuje do poszczególnych rządów z prośbą o udział w...

Encyklopedia PWN

nacz. organ sił zbrojnych w II RP;
Generalny Plan Wschodni, Generalplan Ost,
plan osadnictwa germańskiego na terenach położonych na wschód od granicy Niemiec sprzed 1939;
sztab generalny, sztab główny,
organ centralnego kierowania w wojsku, zajmujący się planowaniem strategiczno-operacyjnym, dowodzeniem, inicjowaniem i koordynowaniem przygotowań państwa do prowadzenia wojny.
przedstawicielstwo pol. w Wolnym Mieście Gdańsku;
organizacja pol. w Szwajcarii, z siedzibą w Vevey;zał. I 1915 w Lozannie;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!