generator

Wielki słownik ortograficzny PWN

generator -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

generator
1. «urządzenie lub maszyna do wytwarzania określonego czynnika energetycznego albo określonego rodzaju lub postaci energii»
2. «program komputerowy wytwarzający inne programy przeznaczone do wykonywania standardowych operacji»
3. «o zjawiskach społecznych: przyczyna, siła pobudzająca»

• generatorowy
generator liczb losowych «program komputerowy do tworzenia liczb losowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... każdy problem stochastyczny z dziedziny eksploatacji może mieć swój symulujący generator losowy.
  W prosty sposób stosując te generatory elementarne można uzyskać...
 • ... sygnały do wszystkich nóg (są to neurony aktywne) oraz z generatora lokalnego odbierającego sygnały sprzężeń od receptorów lokalnych.
  Badania prowadzone w...
 • ... systemów wiatrowych wraz z obszernymi wyjaśnieniami.
  Oddzielną kategorię stanowią turystyczne
  generatory wiatrowe, o mocy nie przekraczającej 300 kW. Urządzenia te stosowane...

Encyklopedia PWN

generator
[łac.],
w ogólnym znaczeniu urządzenie do wytwarzania (generowania) energii, czynnika energ., substancji;
generator magnetohydrodynamiczny, generator MHD, generator magnetogazodynamiczny,
fiz. urządzenie do przetwarzania energii wewn. zjonizowanego gazu w energię elektryczną;
generator Van de Graaffa, generator elektrostatyczny,
maszyna elektrostatyczna do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych;
urządzenie wytwarzające drgania elektr. (zmienne przebiegi elektr.; przebieg wielkości fizycznej) w wyniku przetwarzania energii elektr. dostarczanej ze źródła zasilania prądu stałego.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego