gestaltyzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

gestal•tyzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

gestaltyzm «kierunek w psychologii XX w. głoszący, że życie psychiczne składa się z pewnych całości, które mają swoistą formę, niedającą się sprowadzić do ich części składowych»

Encyklopedia PWN

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego