glebae adscripti

Słownik języka polskiego PWN

glebae adscripti [wym. glebe adskripti]
1. «w cesarstwie rzymskim: dzierżawcy gruntów, od IV w. przypisani do ziemi»
2. «w średniowieczu: poddani chłopi pańszczyźniani»

Encyklopedia PWN

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego