globalny

Słownik języka polskiego PWN*

globalny
1. «obliczony ogólnie, ujmowany jako całość»
2. «odnoszący się do całego świata»

• globalnie
produkt globalny «wszystkie dobra i usługi wytworzone przez społeczeństwo w ciągu określonego czasu»
globalna wioska «świat, w którym ludzie, dzięki środkom masowego przekazu, przeżywają jednocześnie te same wydarzenia i używają tych samych produktów masowej konsumpcji»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego