globalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

global•ny: globalna wioska

Słownik języka polskiego PWN

globalny
1. «obliczony ogólnie, ujmowany jako całość»
2. «odnoszący się do całego świata»

• globalnie
produkt globalny «wszystkie dobra i usługi wytworzone przez społeczeństwo w ciągu określonego czasu»
globalna wioska «świat, w którym ludzie, dzięki środkom masowego przekazu, przeżywają jednocześnie te same wydarzenia i używają tych samych produktów masowej konsumpcji»
gospodarka światowa, globalna «system powiązań między gospodarkami różnych krajów»
produkcja globalna «dobra i usługi materialne wytworzone w danym okresie przez jednostkę gospodarczą, dział gospodarczy itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Północ i Południe
27.09.2011
Witam,
mam pytanie o pisownię pojęć kluczowych w edukacji globalnej: GLOBALNA PÓŁNOC i GLOBALNE POŁUDNIE. Zastąpiły one dawne określenia: Kraje rozwinięte i rozwijające się oraz Kraje Trzeciego Świata. W publikacjach spotykam się ze wszelkimi możliwymi wersjami pisowni – z użyciem wielkiej i małej litery. A dostępne mi słowniki milczą na ten temat.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam
Aniela
Przecinek i nie tylko
7.02.2020
Szanowni Państwo,
czy w poniższym zdaniu fragment mająca globalne aspiracje jest wtrąceniem i powinien być oddzielony od reszty zdania przecinkami?

Firma XYZ to jeden z liderów na polskim rynku wśród portali lifestylowych oraz, mająca globalne aspiracje, największa strona z przepisami kulinarnymi.

Z wyrazami szacunku

Czytelnik
awifauna i ornitofauna
16.01.2007
Czy awifauna jest synonimem ornitofauny? Tak wynika z encyklopedii PWN, jednak przyrostek awi- bardzo mocno kojarzy się z lataniem, stąd wątpliwości co do przynależności do awifauny nielatających ptaków (kiwi, strusie, pingwiny) i latających nieptaków (nietoperze, polatuchy, może nawet owady?).

Ciekawostki

GLOBALNY
Globalny dochód to dochód ogólny, całkowity; globalne ujęcie to ujęcie całościowe, uwzględniające wszystkie elementy; globalny zasięg to zasięg powszechny, ogarniający cały świat.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ograniczony do środowisk najbardziej otwartych, do mieszkańców dużych miast. Dzisiaj globalne mody i wzory zachowań docierają także do miasteczek i wsi...
  • ... w wysokości 800jp. 3 - Jak sterować rentownością...33


    Wynikający z
    globalnego rozliczenia nabytej partii towaru zysk w wysokości 2400jp. nie został...
  • ... napięcia między tendencjami uniwersalistycznymi a potrzebą wyrazistej tożsamości, między procesami globalnymi i partykularnymi, między kształtowaniem się społeczności ponadnarodowych a narodowych i...

Encyklopedia PWN

ekon. suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku.
jeden z najbardziej popularnych terminów występujących w koncepcji środków masowego przekazu (mediów) H.M. McLuhana;
współczesny kierunek refleksji etycznej dotyczący przyszłości rodzaju ludzkiego i strategii rozwoju życia społecznego;
ekon. interdyscyplinarny kierunek naukowy, powstały w latach 70. XX w., którego przedmiotem badań są procesy społeczno-ekonomiczne zachodzące w skali całego globu wraz z ich przyrodniczymi uwarunkowaniami.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego