globus

Wielki słownik ortograficzny PWN

globus -sa (a. -su), -sie; -sy, -sów

Słownik języka polskiego PWN

globus
1. «kulisty model Ziemi, sfery niebieskiej lub innego ciała niebieskiego»
2. pot. «głowa»
3. daw.; zob. globus hystericus.
globus hystericus [wym. globus histerikus] «objaw histerii, polegający na odczuwaniu wrażenia zatykania gardła»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego