gmin

Wielki słownik ortograficzny PWN

gmin -nu, -nie
gmina -nie, -nę; gmin (skrót: gm.); urząd gminy, ale: Urząd Gminy w Turawie; urząd miasta i gminy, ale: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Słownik języka polskiego PWN

gmin daw. «ogół ludzi należących do biedniejszej i niewykształconej warstwy społecznej»
• gminny • gminność
gmina
1. «podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju; też: mieszkańcy w obrębie tej jednostki»
2. pot. «urząd gminy»
3. «grupa wyznaniowa działająca na jakimś terenie»

• gminny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gmina
19.10.2006
Jak jest prawidlowo: gmin Gdynia i Kosakowo czy gmin Gdyni i Kosakowa? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
gmina Sandomierz
13.06.2007
Szanowni Państwo,
przepisywałam koleżance pracę na temat dziedzictwa kulturowego gminy Sandomierz, a ponieważ wyraz gmina użyty był w znaczeniu 'region', uznałam, że w wyrażeniach typu: historia gminy Sandomierz, zwyczaje i obrzędy gminy Sandomierz itp. – wyraz gmina należy pisać małą literą. Sprawdzający pracę zalecił poprawić na dużą literę. Kto miał rację? Proszę o odpowiedź, za którą z góry dziękuję.
Sara
gmina Szubin
14.11.2011
Szanowni Państwo,
wielokrotnie udzielali Państwo informacji nt. pisowni małą literą nazw jednostek administracyjnych, mimo to mam jeszcze wątpliwość. Czy nazwa gminy jako jednostki samorządu terytorialnego (a nie określonego granicami administracyjnymi terenu) nie powinna być pisana wielką literą, np. „Działania proekologiczne Gminy Szubin”, „Subwencję otrzymała Gmina Szubin”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... GOK w Białym Dunajcu  "Tygodnik" - poronianom!

  W ten weekend w
  gminie Poronin święto - XXV Jubileuszowe Poroniańskie Lato. Znawcy tematu twierdzą, że...
 • ... zgodę na jej uruchomienie.
  8. W związku z uchwałą Rady
  Gminy w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, Zarząd Gminy postanowił wstrzymać...
 • ... zamczysko, przeznaczył nań 300 tysięcy złotych. Za bezzasadne uznaje zastrzeżenia gminy, jakoby niektóre pozycje sprawozdania były nieprawidłowo zaksięgowane, ale też przyznaje...

Encyklopedia PWN

Izba Gmin, House of Commons,
izba niższa bryt. parlamentu;
w Polsce od 1990 wybory przeprowadzane do organów stanowiących gmin;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
gmina
[niem. Gemeinde, fr. commune],
jednostka samorządu terytorialnego (w Polsce do 1950 i od 1990) lub specjalnego (gmina szkolna, gmina wyznaniowa); również jednostka podziału terytorialnego; występuje w wielu państwach europejskich.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego