gmina

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gmina -nie, -nę; gmin (skrót: gm.); urząd gminy, ale: Urząd Gminy w Turawie; urząd miasta i gminy, ale: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
gmin -nu, -nie

Słownik języka polskiego PWN*

gmina
1. «podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju; też: mieszkańcy w obrębie tej jednostki»
2. pot. «urząd gminy»
3. «grupa wyznaniowa działająca na jakimś terenie»

• gminny
gmin daw. «ogół ludzi należących do biedniejszej i niewykształconej warstwy społecznej»
• gminny • gminność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego