gmina

Wielki słownik ortograficzny PWN

gmina -nie, -nę; gmin (skrót: gm.); urząd gminy, ale: Urząd Gminy w Turawie; urząd miasta i gminy, ale: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
gmin -nu, -nie

Słownik języka polskiego PWN

gmina
1. «podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju; też: mieszkańcy w obrębie tej jednostki»
2. pot. «urząd gminy»
3. «grupa wyznaniowa działająca na jakimś terenie»

• gminny
gmin daw. «ogół ludzi należących do biedniejszej i niewykształconej warstwy społecznej»
• gminny • gminność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gmina
19.10.2006
Jak jest prawidlowo: gmin Gdynia i Kosakowo czy gmin Gdyni i Kosakowa? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
gmina Sandomierz
13.06.2007
Szanowni Państwo,
przepisywałam koleżance pracę na temat dziedzictwa kulturowego gminy Sandomierz, a ponieważ wyraz gmina użyty był w znaczeniu 'region', uznałam, że w wyrażeniach typu: historia gminy Sandomierz, zwyczaje i obrzędy gminy Sandomierz itp. – wyraz gmina należy pisać małą literą. Sprawdzający pracę zalecił poprawić na dużą literę. Kto miał rację? Proszę o odpowiedź, za którą z góry dziękuję.
Sara
gmina Szubin
14.11.2011
Szanowni Państwo,
wielokrotnie udzielali Państwo informacji nt. pisowni małą literą nazw jednostek administracyjnych, mimo to mam jeszcze wątpliwość. Czy nazwa gminy jako jednostki samorządu terytorialnego (a nie określonego granicami administracyjnymi terenu) nie powinna być pisana wielką literą, np. „Działania proekologiczne Gminy Szubin”, „Subwencję otrzymała Gmina Szubin”?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dla nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej: dane o lokalizacji nieruchomości (gmina administracyjna, miejscowość, dzielnica, ulica),
    - dla nieruchomości gruntowej: dane ewidencyjne działki...
  • ... w Polsce z samodzielnym Urzędem Miasta (tj. nie połączonym z gminą).


    W centrum miasta Rynek z zabudową z XIX i 1...
  • ... ostatni czwartek strażacy z szesnastu jednostek OSP z terenu naszej gminy wzięli udział w spotkaniu przed siedzibą starostwa powiatowego w Nowym...

Encyklopedia PWN

gmina
[niem. Gemeinde, fr. commune],
jednostka samorządu terytorialnego (w Polsce do 1950 i od 1990) lub specjalnego (gmina szkolna, gmina wyznaniowa); również jednostka podziału terytorialnego; występuje w wielu państwach europejskich.
pol. pismo demokr., wyd. 20 IX 1866–XI 1867 w Genewie;
przedstawicielstwo polit. ludności pol. w Gdańsku; powstałe 21 IV 1921 z przekształcenia Pol. Rady Lud., działającej w Gdańsku od 1918;
Izba Gmin, House of Commons,
izba niższa bryt. parlamentu;
w Polsce 1973–90 terenowy organ administracji państw.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!