gminność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

gmin daw. «ogół ludzi należących do biedniejszej i niewykształconej warstwy społecznej»
• gminny • gminność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego