gminny

Wielki słownik ortograficzny PWN

gmin•ny; -n•ni

Słownik języka polskiego PWN

gmin daw. «ogół ludzi należących do biedniejszej i niewykształconej warstwy społecznej»
• gminny • gminność
gmina
1. «podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju; też: mieszkańcy w obrębie tej jednostki»
2. pot. «urząd gminy»
3. «grupa wyznaniowa działająca na jakimś terenie»

• gminny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Szczebel czy poziom?
10.12.2019
Wczoraj spotkali się przedstawiciele administracji samorządowej na szczeblu gminnym czy raczej na poziomie gminnym?
Czy administracja samorządowa lub rządowa może być szczebla wojewódzkiego/powiatowego/gminnego, czy lepiej powiedzieć poziomu krajowego/wojewódzkiego? Czy oba związki są poprawne?
nazwa przedszkola
31.03.2011
Witam,
jak poprawnie należy zapisać nazwy przedszkola: Pod dąbkami czy Pod Dąbkami, Dębowa chatka czy Dębowa Chatka? Jaką zasadą uzasadnić zapis?
Jaki zapis powinien widnieć na pieczęci przedszkola: Gminne Przedszkole „Pod dąbkami” w Tychowie czy też Pod dąbkami należy zapisać kursywą bez cudzysłowu?
:)
nazwy konkursów
22.01.2007
Czy poprawnie zapisałem nazwy konkursów? Uczestniczono w: Konkursie na Najpiękniejszą Postać z Bajki, Konkursie ze Znajomości Patrona Naszej Szkoły, Gminnym Konkursie Plastycznym „O Wielki Pędzel”, Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpieczna Szkoła z PZU”, Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Szkolnym Konkursie Tańca „Mix”, przygotowano Program Uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów.
Serdecznie dziękuję za fachową odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... podczas kolejnych edycji konkursu jeszcze przez wiele, wiele lat.    Wieści
    gminne z Czarnego Dunajca

    1. Zarząd Gminy postanowił przeznaczyć niżej wymienione...
  • ... Jutro dla Poronina" i lista nr 4 - Jan Tadeusz Rzadkosz - Gminne Przymierze. Zarząd Gminy powołał również 9-osobową Obwodową Komisję Wyborczą...
  • ... Obecny był prezes Zarządu Gminnego OSP - Stanisław Staszel i komendant gminny - Wojciech Lassak. Sprawozdanie złożył prezes miejscowej straży - Andrzej Jarząbek. W...

Encyklopedia PWN

fundusz tworzony w Polsce w gminach, przeznaczony na zaspokojenie potrzeb miejscowych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!