gościa

Wielki słownik ortograficzny PWN

gość -ścia; -ści, -ść•mi

Słownik języka polskiego PWN

goście «kategoria ludności chłopskiej w średniowiecznej Europie»
gość
1. «osoba przybyła do kogoś w odwiedziny; też: uczestnik przyjęcia, balu»
2. «osoba przybyła gdzieś, aby korzystać ze świadczonych tam usług»
3.  «bliżej nieznany mężczyzna»
4. «z podziwem o kimś zasługującym na uznanie»
gość honorowy «osoba wyróżniona spośród innych gości ze względu na swoje osiągnięcia lub pozycję»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego