godzina

Wielki słownik ortograficzny PWN

godzina -inie, -inę; -in (symbol: h; skróty: g., godz.): godzina zero, ale: Godzina „W”
co godzina a. co godzinę
co godzinę a. co godzina
kilo•metr na godzinę kilo•metra na godzinę, kilo•metrze na godzinę; kilo•metry na godzinę, kilo•metrów na godzinę (skrót: km/h)
pół godziny: czekać pół godziny, zrobić coś w pół godziny ,
w pół godziny (zrobił to)

Słownik języka polskiego PWN

godzina
1. «jednostka czasu, dwudziesta czwarta część doby»
2. «taka jednostka czasu oznaczona stałym kolejnym numerem (licząc od północy); też: układ wskazówek zegara na tarczy, wskazujący na daną porę dnia»
3. «pewien okres lub pewna pora»
4. «lekcja, wykład trwające czterdzieści pięć minut»

• godzinka
godzina kanoniczna «jedna z ośmiu brewiarzowych modlitw kościelnych»
godzina policyjna «ustalona przez władze godzina, po której ludności cywilnej nie wolno znajdować się na ulicach»
godzina W «kryptonim terminu: godzina wybuchu powstania, używany w konspiracji przed powstaniem warszawskim»
godzina zegarowa «równe sześćdziesiąt minut»
godzinami «bardzo długo»
godziny nadliczbowe, ponadwymiarowe «godziny pracy poza obowiązującym wymiarem czasu pracy»
godziny rektorskie, dziekańskie «część dnia ogłoszona przez rektora lub dziekana jako czas wolny od zajęć akademickich»
siatka godzin «plan lekcji, wykładów, zajęć w szkole, na uczelni itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

godzina czasu
12.04.2011
W zdaniu „Została mi godzina czasu do pociągu” użycie wyrażenia godzina czasu jest błędem, ale czy w takich przykładowych zdaniach jego użycie jest również niepoprawne?
1. „Godzina czasu, który tak szybko ucieka” lub jako strofa wiersza „Mamy tylko/ godzinę czasu,/ który tak szybko/ ucieka”.
2. „Oblicz, która jest godzina czasu miejscowego w Warszawie w dniu 10 kwietnia, jeżeli w Londynie jest godzina 10.30”.
3. „Nie ma to jak godzina czasu wolnego podczas pracy”.
godzina w ogłoszeniu
30.10.2012
Chciałbym się dowiedzieć [czegoś] na temat poprawności wskazywania terminu i ram czasowych dotyczących odbywania się danego wydarzenia. Który z zapisów stosowanych np. w zaproszeniu czy ogłoszeniu jest prawidłowy: „Spotkanie odbędzie się w dniu 3 września 2012 r. o godz. 17.00”, „Spotkanie odbędzie się w dniu 3 września 2012 r. od godz. 17.00”? Proszę, żeby Państwo odnieśli się do fraz o godz. (akcentowanie punktu czasowego) i od godz. (akcentowanie ram czasowych bez określenia chwili zakończenia).
Która godzina?
28.05.2011
Dzień dobry.
Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. A chodzi o liczebniki. Czy niepoprawną formą jest mówienie, że jest godzina pierwsza (po popołudniu) lub czwarta (po popołudniu) itd.? Uczono mnie, że mówi się czternasta, siedemnasta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta czwarta itd. Ostatnio coś zachwiało moją pewność w tej kwestii, to znaczy, że można równie dobrze mówić dwunasta (w nocy), szósta wieczorem czy siódma. Dlatego proszę o jej wyjaśnienie. Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie
Patrycja

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... porady. Dobrą atmosferę. Rzetelną obsługę.
  Gwarantujemy:
  Będziesz zadowolony!
  Zapraszamy w
  godzinach 9.00 - 16.00
  ul. Ogrodowa 8 m. 30; 00...
 • ... ojciec mówi spaźniać, jak wuj, brat matki - choćby o pół godziny. Nie wolno mi nie zdążyć na tramwaj. Kiedyś wracam już...
 • ... kwotę wypłaty
  5. odbierz pieniądze
  Kredyt z kartą NonStop - 24
  godziny na dobę, zawsze kiedy potrzebujesz pieniędzy.
  Dwie pierwsze wypłaty za...

Encyklopedia PWN

jednostka czasu, legalna, nienależąca do układu SI;
godziny przepracowane ponad czas pracy wynikający z przepisów o czasie pracy;
liturgia godzin, godziny kanoniczne, modlitwa brewiarzowa,
oficjalna modlitwa Kościoła, którą odmawiają kapłani i zakonnicy w ustalonych porach dnia;
ekon. XIX-wieczna teoria ekonomisty brytyjskiego N.W. Seniora, wg której zysk przedsiębiorcy powstaje w ostatniej godzinie dnia roboczego;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!