grad

Wielki słownik ortograficzny PWN

grad (jedn. miary) -da, -dzie; -dów a. gradus
grad (opad) -du, -dzie

Słownik języka polskiego PWN

grad I
1. «opad atmosferyczny w postaci niewielkich bryłek lodu»
2. «duża ilość spadających gwałtownie przedmiotów»
3. «nagły przejaw czyichś żywiołowych uczuć, wrażeń, stanów psychicznych itp.»

• gradowy
grad II «jednostka miary kąta płaskiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

strzelanie z gradów do mistrali
8.12.2014
Dzień dobry,
jak powinno się pisać nazwy klas i typów okrętów (np. Mistral) oraz rodzajów uzbrojenia, pocisków itp. (np. Grad), kiedy używamy ich jako synonimów rzeczowników pospolitych? Chodzi mi o takie przykłady jak: „Rosja chce Mistrali/mistrali albo zwrotu pieniędzy”, „Celują w nas nie tylko z Gradów/gradów”. Czy obowiązuje tu reguła 20.10.1 z Zasad pisowni, czyli zapis małą literą? Spotkałam się z opiniami, że w literaturze tematycznej zawsze występuje zapis wielka literą.
salchow
30.03.2006
W transmisji z łyżwiarstwa figurowego słyszę o [salchofie], [salchofach]. W mianowniku [w] w wygłosie przechodzi w [f], ale czy dopuszczalne jest zachowanie tego ubezdźwięcznienia również w formach odmienionych? Znam to tylko z tv, wyobrażam sobie, że tak się tego używa w środowisku związanym z tym sportem (komentują m.in. łyżwiarze). Czy to jest przykład konfliktu między formą branżową a ogólnojęzykową? Jeśli tak, to która powinna mieć pierwszeństwo?
ubezdźwięcznienie spółgłosek
6.06.2005
Czy wszystkie głoski mogą ulec ubezdźwięcznieniu podobnemu jak w wypadku wyrazów rtęć (ubezdźw. [r]) czy pomysł (ubezdźw. [ł])? Na czym polega to zjawisko?

Ciekawostki

GRAD, GRAT
Grad to bryłki lodu spadające z chmur w czasie gradobicia, natomiast graty to inaczej rupiecie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na które był narażony, przeciw którym broni. się modlitwą. Ogień, grad, woda, huragan mogły przecież w jednej chwili strawić cały jego...
 • ... Edmundowi Gomule, kapitanowi Arturowi Surmaczowi oraz podporucznikowi Dariuszowi Romanów.
  Marcin
  Grad, Jurek Jurecki  Przeżywanie ludzkich spraw

  Tak kiedyś określał istotę swojego...
 • ... domów murami

  Biegnie czerwona i biała

  Uśmiechem dzwoniąc i łzami.  Grad słońca schwyciłam w dłonie.

  Niech mnie rozgrzeje, rozpali

  I serce...

Encyklopedia PWN

rodzaj opadu atmosferycznego w postaci bryłek lodu, najczęściej o średnicy 0,5–5 cm;
grad
[łac. gradus ‘stopień’],
gon,
jednostka kąta płaskiego, legalna, nie należąca do układu SI;
Grad Marek, ur. 19 XI 1951, Grodzisk Mazowiecki,
geofizyk i sejsmolog;
ruiny wczesnobizant. miasta w Serbii, ok. 20 km na zachód od Leskovaca.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego