graffitoman

Wielki słownik ortograficzny PWN

graf•fito•man -nie; -ni, -nów

Słownik języka polskiego PWN

graffitoman «ten, kto jest ogarnięty manią malowania graffiti»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego