graficzna ekspertyza pisma

Słownik języka polskiego PWN

graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»

Encyklopedia PWN

badanie mające na celu ustalenie, czy dane rękopisy pochodzą od określonej osoby;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego