grafit

Wielki słownik ortograficzny PWN

grafit -itu, -icie; -itów

Słownik języka polskiego PWN

grafit
1. «odmiana węgla»
2. «pręcik z tego minerału, stanowiący piszącą część ołówka»
3. «kolor ciemnoszary z odcieniem srebrzystym»

• grafitowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Rysik a grafit
9.05.2017
Na piszącą część ołówka, zarówno zwykłego, jak i automatycznego, zawsze mówiłem rysik (Złamał mi się rysik, Muszę kupić nowe rysiki), ale niedawno poprawiono mnie, że właściwszym określeniem jest grafit. Czy słusznie?
Być może to kwestia zróżnicowania regionalnego? Czy w tekstach o zasięgu ogólnopolskim można używać obu form?
Księstwo Słupskie, Hospodarstwo Mołdawskie, Chanat Krymski
4.06.2019
Szanowni Państwo,
proszę o podanie poprawnego zapisu poniższego typu nazw (z nadzieją, że te rozstrzygnięcia pojawią się w SJP): księstwo słupskie, hospodarstwo mołdawskie, chanat krymski czy Księstwo Słupskie (z pewnością zapis dużymi literami jako byt państwowy: Księstwo Warszawskie, Księstwo Kijowskie), Hospodarstwo Mołdawskie, Chanat Krymski. Czy pisownia dużą lub małą literą zależy od stopnia niezależności danego terytorium? Dziękuję bardzo i pozdrawiam, A.B.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... poślizgu w ich strukturze. W technice smarowniczej najbardziej rozpowszechnione są grafit i dwusiarczek molibdenu (MoS2).
    Podstawowe grupy środków smarnych: oleje smarne...
  • ... postaci tlenków lub węglików. Te ostatnie pokryte są kilkoma warstwami grafitu i węgliku krzemu.
    Jak widać, dobór materiału osłaniającego elementy paliwowe...
  • ... smarów plastycznych. Stwierdzono, że dodatek 23% koncentratu grafitowego (zawierającego 2040% grafitu) do olejów i około 10-cio procentowy dodatek takiego koncentratu...

Encyklopedia PWN

grafit
[gr. gráphō ‘piszę’],
minerał, heksagonalna odmiana pierwiastka węgla; zwykle ma postać ziarnistych, łuskowych lub ziemistych skupień;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego