grafoman

Wielki słownik ortograficzny PWN

grafo•man -nie; -ni, -nów

Słownik języka polskiego PWN

grafomania
1. «pisanie utworów literackich przez osoby pozbawione talentu»
2. «bezwartościowe utwory literackie»

• grafomański • grafoman • grafomanka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

młodzianie
14.03.2012
Dzień dobry,
dlaczego mianownik liczby mnogiej od rzeczownika młodzian brzmi młodzianie, a nie młodziani? Nowy słownik poprawnej polszczyzny podaje wprost: „lm M. ci młodzianie (nie: młodziani)”. Także WSO: „ci -nie”. Czy taki mianownik liczby mnogiej nie byłby poprawny tylko dla rzeczownika młodzianin?
Pozdrawiam.
Posolić fragmenty wierszy
27.02.2020
Czy poprawnie gramatycznie jest napisany ten fragment wiersza:

Grafomani z niedoborem talentu!
Piszcie sobie codziennie do woli.
Czy dałoby się wierszy fragmentów
jako tako do smaku posolić?

Wątpliwość budzi wierszy fragmentów, które podobno poprawnie gramatycznie powinno być zapisane jako wierszy fragmenty.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tworzyw. Dwojga doktoratów: z chemii i zarządzania. Nad pacykarzami i grafomanami walczącymi o miejsce w firmie, czuwała z doskoku ewent-marketing...
  • ... łatwiej zrozumieć poetów i wierszokletów, prawdziwie natchnionych i po prostu grafomanów, którzy starali się oddać w słowach urodę gór. Co ciekawe...
  • ... to linia w znakomitej większości odgradzająca autentycznych pisarzy od masy grafomanów, wśród których Broszkiewicz czy Bocheński, Matuszewski czy Newerly, Pasternak czy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego