gram gramów

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Gram: Hans Christian Gram, Han•sa Christiana Grama, o Han•sie Christianie Gramie: bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne
gram -ma, -mie; -my, -mów (skrót: g)
gram. (= gramatyka, gramatyczny)

Słownik języka polskiego PWN*

gram «jednostka masy»
• gramowy
-gram «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z literą, pismem, zapisem, ilustracją»
Gram-dodatni «o bakteriach: dający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego