gram gramów

Wielki słownik ortograficzny PWN

Gram: Hans Christian Gram, Han•sa Christiana Grama, o Han•sie Christianie Gramie: bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne
gram -ma, -mie; -my, -mów (skrót: g)
gram. (= gramatyka, gramatyczny)
gram-siła gram-sile, gram-siłę (skrót: G)

Słownik języka polskiego PWN

gram «jednostka masy»
• gramowy
-gram «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z literą, pismem, zapisem, ilustracją»
Gram-dodatni «o bakteriach: dający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»
gram-siła «dawna jednostka siły»
Gram-ujemny «o bakteriach: niedający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

gram
27.12.2005
Witam,
słowniki podają, że jedyna dopuszczalna forma w dopełniaczu lm. słowa gram to gramów. Czy zatem takie zdanie: „Wypił sto gram” jest zupełnie niedopuszczalne? Powiem, że w uzusie słyszę zawsze w tym kontekscie gram, nigdy gramów. Sto gramów mąki czy mleka brzmią OK. Ale już sto gramów wódki zupełnie nie...
Z góry dziękuję za odpowiedź.
gra i Nikander
26.02.2012
Jak powinno się poprawnie mówić: „Gram o pieniądze” czy „Gram na pieniądze”? Czy imię Nikander odmienia się podobnie jak Aleksander? A może dopuszczalna jest forma Nikandra w dopełniaczu?
Elżbieta
bakterie w ZOZ-ie
13.09.2002
Jak należy pisać o bakteriach: gram-dodatnie, gram-ujemne czy gramdodatnie, gramujemne? Czy skrót zoz pisany małymi literami jest poprawny, czy należy pisać ZOZ?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... przewraca. Cóż to za przebieranie palcami! Żadnego wyrazu!

  - Jeszcze raz?...
  -
  Graj!
  Gram
  , ale wciąż jestem rozproszony. Wiem, że czeka mnie za chwilę...

Encyklopedia PWN

gram
[gr. grámma ‘drobna miara wagi’],
g,
jednostka masy;
Gram Hans Christian Joachim, ur. 13 IX 1853, Kopenhaga, zm. 14 XI 1938, tamże,
lekarz duński;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego