grandilokwentny

Słownik języka polskiego PWN*

grandilokwencja «napuszoność i pompatyczność w wyrażaniu się»
• grandilokwentny • grandilokwentnie

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego