gratis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gratis (przedmiot dany lub otrzymany bezpłatnie) -su, -sie; -sów
gratis (bezpłatnie, darmo) ndm

Słownik języka polskiego PWN*

gratis I «bezpłatnie»
gratis II «książka lub czasopismo otrzymane bezpłatnie»
• gratisowy • gratisowo

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego