gruźlica

Wielki słownik ortograficzny PWN

gruźlica -cę

Słownik języka polskiego PWN

gruźlica «przewlekła choroba zakaźna atakująca głównie płuca»
• gruźliczy • gruźlik • gruźliczka
gruźlica otwarta «stadium gruźlicy, w którym jest ona zaraźliwa»
gruźlica zamknięta «stadium gruźlicy zaleczonej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego